เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
Security of Website
ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์
www.happy-trips.co

เว็บไซต์ www.happy-trips.co ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย(Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้น เราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการยกเลิกการจองทัวร์

  1. เว็บไซต์เราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายกำหนด
  2. เราได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน
  3. เราได้เลือกใช้ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูล(Hosting) ที่ได้รับมาตรฐาน โดยเครื่อง Hosting จะวางอยู่ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย มีระบบไฟฟ้าสำรอง, ระบบป้องกันอัคคีภัย, มีการจัดการความปลอดภัยทางกายภาพด้วย CCTV บันทึกตาม พรบ. 90 วัน
  4. เว็บไซต์เรามีการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการสำรองซอฟร์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  5. เว็บไซต์ของเรา มีระบบ Firewall เป็น Dedicate Virtnal Firewall (VMware NSX) มีการ Monitor 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น Server มี SOC สำหรับ Monitor Traffic ที่ผิดปกติ ไว้เพื่อป้องการการเจาะข้อมูลเข้ามาด้วยวิธีต่าง ๆ และยังได้ทำการ Backup Data ทุกวัน
  6. ในกรณี ที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อบุคคลากรที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ 065-7169895