เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

Glittering like a 'K-Series' star

Glittering like a 'K-Series' star
  • ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป, ทำอาหารเกาหลี, DIYถุงโชคดี, เรียนแต่งหน้าแบบฉบับ K-Style
รหัสสินค้า:
HPPT210007
เดินทางช่วง:
1 ก.ย. 64 - 19 มิ.ย. 65 ( 1วัน )
ราคาเริ่มต้น:
SOLD OUT

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
1 ก.ย. 64 - 1 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
3 ก.ย. 64 - 3 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
4 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
5 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
8 ก.ย. 64 - 8 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
10 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
11 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
12 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
15 ก.ย. 64 - 15 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
17 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
18 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
19 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
22 ก.ย. 64 - 22 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
24 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
25 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
26 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
29 ก.ย. 64 - 29 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
1 ต.ค. 64 - 1 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
2 ต.ค. 64 - 2 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
3 ต.ค. 64 - 3 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
6 ต.ค. 64 - 6 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
8 ต.ค. 64 - 8 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
9 ต.ค. 64 - 9 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
10 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
13 ต.ค. 64 - 13 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
15 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
20 ต.ค. 64 - 20 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
22 ต.ค. 64 - 22 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
23 ต.ค. 64 - 23 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
24 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
27 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
29 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
31 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
3 พ.ย. 64 - 3 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
5 พ.ย. 64 - 5 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
6 พ.ย. 64 - 6 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
7 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
10 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
12 พ.ย. 64 - 12 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
14 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
17 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
19 พ.ย. 64 - 19 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
20 พ.ย. 64 - 20 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
21 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
24 พ.ย. 64 - 24 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
27 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
28 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
Sold Out
18 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
20 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
21 พ.ค. 65 - 21 พ.ค. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
22 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 1,289 1,289 แสดง - 6 0 0 10
Sold Out
25 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
27 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
28 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65 1,289 1,289 แสดง - 6 0 0 10
Sold Out
29 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
1 มิ.ย. 65 - 1 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
3 มิ.ย. 65 - 3 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
4 มิ.ย. 65 - 4 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 7 0 0 10
Sold Out
5 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
8 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
10 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
11 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 7 0 0 10
Sold Out
12 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
15 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
17 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 0 0 0 10
Sold Out
18 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out
19 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 1,289 1,289 แสดง - 10 0 0 10
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

Glittering like a 'K-Series' star
Glittering like a 'K-Series' star
ราคาเริ่มต้น 1,289
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน