เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

ZGHAN-2313VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน

ZGHAN-2313VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน
  • เยือนหลังคาอินโดจีน "นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน" สัมผัสบรรยากาศเมืองในสายหมอกฟิน พักซาปา 2 คืน
  • 3 ดาว
รหัสสินค้า:
HPPT230033
เดินทางช่วง:
30 มี.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 ( 5วัน 4คืน )
ราคาเริ่มต้น:
14,990 บ.

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
30 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 0 0 0 25
Sold Out
6 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 16,990 21,890 แสดง - 0 0 0 23
Sold Out
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 18,990 23,890 แสดง - 0 0 0 25
Sold Out
14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 18,990 23,890 แสดง - 13 0 0 30
15 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 18,990 23,890 แสดง - 14 0 0 30
20 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 15,990 20,890 แสดง - 7 0 0 30
22 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 15,990 20,890 แสดง - 6 0 0 30
6 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 15,990 20,890 แสดง - 24 0 0 30
11 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 15,990 20,890 แสดง - 30 0 0 30
13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 15,990 20,890 แสดง - 30 0 0 30
18 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 15,990 20,890 แสดง - 0 0 0 30
Sold Out
20 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 15,990 20,890 แสดง - 27 0 0 30
1 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 18,990 23,890 แสดง - 30 0 0 30
2 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66 18,990 23,890 แสดง - 30 0 0 30
3 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66 18,990 23,890 แสดง - 30 0 0 30
7 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
29 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
1 ก.ค. 66 - 5 ก.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
6 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
8 ก.ค. 66 - 12 ก.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
15 ก.ค. 66 - 19 ก.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
22 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 18,990 23,890 แสดง - 30 0 0 30
28 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 18,990 23,890 แสดง - 30 0 0 30
30 ก.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 17,990 22,890 แสดง - 30 0 0 30
1 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 17,990 22,890 แสดง - 30 0 0 30
2 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
4 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
9 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 17,990 22,890 แสดง - 30 0 0 30
11 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 17,990 22,890 แสดง - 30 0 0 30
12 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 17,990 22,890 แสดง - 30 0 0 30
13 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66 17,990 22,890 แสดง - 30 0 0 30
17 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
19 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
24 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
31 ส.ค. 66 - 4 ก.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
2 ก.ย. 66 - 6 ก.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
6 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
8 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
13 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
15 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
23 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
28 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
30 ก.ย. 66 - 4 ต.ค. 66 14,990 19,890 แสดง - 30 0 0 30
5 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 15,990 20,890 แสดง - 30 0 0 30
7 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 15,990 20,890 แสดง - 30 0 0 30
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 18,990 23,890 แสดง - 30 0 0 30
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 18,990 23,890 แสดง - 30 0 0 30
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 18,990 23,890 แสดง - 30 0 0 30
15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 17,990 22,890 แสดง - 30 0 0 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZGHAN-2313VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน
ZGHAN-2313VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน
ราคาเริ่มต้น 14,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน