เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

เกาหลี โซรัคซาน เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์

เกาหลี โซรัคซาน เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์
  • 🔹สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 🔹N SEOUL TOWER 🔹COSMETIC GALLERY 🔹หมู่บ้านพุกชนฮันอก 🔹พระราชวังชางด๊อก 🔹ย่านฮงเเด ⭐️เกาะนามิ
  • 🔹ช้อปปิ้งย่านเมียงดง 🔹ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน
  • ✨พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ BBQ สไตล์เกาหลี และ บลูโกกิ ✨สุกี้สไตล์เกาหลี
  • 3 ดาว
รหัสสินค้า:
HTKR7C001
เดินทางช่วง:
19 ก.ค. 65 - 30 พ.ย. 65 ( 5วัน 3คืน )
ราคาเริ่มต้น:
15,999 บ.

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
19 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
20 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
21 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
22 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
23 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
24 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
25 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
26 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
27 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
28 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
29 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
30 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
31 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
1 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
2 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
3 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
4 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
5 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
6 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
7 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
8 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
9 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
10 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
11 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
12 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
13 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
14 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
15 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
16 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
17 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
18 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
19 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
20 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
22 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
23 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
24 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
25 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
26 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
27 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
28 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
29 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
30 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
31 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
1 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
2 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
3 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
4 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
5 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
6 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
7 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
8 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
9 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
10 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
11 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
12 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
13 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
14 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
15 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
16 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
17 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
19 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
20 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
21 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
22 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
23 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
24 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
26 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
1 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
2 ต.ค. 65 - 6 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
3 ต.ค. 65 - 7 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
4 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
5 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
6 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
7 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
8 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
9 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
10 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
11 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
12 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
13 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
14 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
15 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
16 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
17 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
18 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
19 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
20 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
21 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
22 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
23 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
24 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
25 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
26 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
27 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
28 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
29 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
30 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
31 ต.ค. 65 - 4 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
1 พ.ย. 65 - 5 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
2 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
3 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
4 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
5 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
6 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
7 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
8 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
9 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
10 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
11 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
12 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
13 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
14 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
15 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
16 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
17 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
18 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
19 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
20 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
21 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
22 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0
23 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
24 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
25 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 25 0 0 0
26 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 25 0 0 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

เกาหลี โซรัคซาน เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์
เกาหลี โซรัคซาน เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน